امیررضا خسروی

 • مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: amirreza.kh@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

پنجشنبه


 • دیپلم: ریاضی فیزیک / دبیرستان نمونه دولتی شهید حامدی شهرستان گرمی/ سال 1379

  کارشناسی: مدیریت بازرگانی / دانشگاه علامه طباطبائی / دوره روزانه/ سال 1383

  کارشناسی ارشد: مدیریت مالی/ دانشگاه تهران/ دوره روزانه/ سال1386 

  دکتری: مدیریت مالی / دانشگاه تهران/ دوره روزانه / سال 1394

    • تالیف کتاب نهادهای مالی با همکاری دکتر رضا راعی و دکتر رضا عیوضلو )چاپ شده در

  انتشارات دانشگاه تهران).