برگزاری کارگاه روش تحقیق و نگارش علمی


کارگاه روش تحقیق و نگارش علمی به منظور آشناییدانشجویان با شیوه نگارش مقاله، ارسال آن به مجلات و کنفرانس?ها و تکمیل مراحل ثبت ?نامتا زمان چاپ مقاله برگزار شد. با توجه به اینکه بخشی از نمره پایان ?نامه دانشجویانتحصیلات تکمیلی، مربوط به ثبت مقاله است، این کارگاه نیز با آموزش نگارش مقاله وثبت آن می? تواند در نمره پایان? نامه دانشجویان تاثیرگذار باشد. شرکت کنندگان دراین کارگاه کلیه دانشجویان مهندسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند. امیداست با برگزاری این کارگاه، زمینه برای انتشار مقالات علمی در مجلات و کنفرانس?هایمعتبر برای دانشگاه ایوان?کی افزایش پیدا کند.


پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه مهندسی مکانیک در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲