(دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399(991


برای مشاهده دروس ارائه شده روی فایل کلیک نمایید.دروس مقطع کاردانی و کارشناسی در شیت اول و دروس مقطع کارشناسی ارشد در شیت دوم می باشد.

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱