اطلاعیه در خصوص امتحان کاربرد دانشجویان کارشناسی ناپیوسته حسابداری


امتحان کاربرد روز پنجشنبه مورخ 94/03/07 در ساعت 8 تا 10:30 برگزار خواهد شد دانشجویانی که کنکور ارشد ندارند میتوانند در ساعت کلاسی خود حضور یابند

نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶