حمیدرضا جلالیان

  • مدرک تحصیلی: دکتری علوم کامپیوتر در هوش محاسباتی از دانشگاه اسکس انگلستان
  • مرتبه علمی: استادیار
  • ایمیل: hamid.jalalian@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه: