غلامرضاشاه محمدی

 • مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی كامپیوترنرم‌افزار ازتربیت مدرس
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • ایمیل: Grshahmohammadi@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:

چهارشنبه و پنجشنبه


 • مقطع تحصیلی

  رشته و گرایش تحصیلی

  دانشگاه محل تحصیل

   

  کارشناسی

  مهندسی كامپیوتر-نرم‌افزار

  فردوسی مشهد

  انتخاب به عنوان دانشجوی ممتاز

  کارشناسی ارشد

  مهندسی كامپیوتر-نرم‌افزار

  تربیت مدرس

   

  دکتری

  مهندسی كامپیوتر-نرم‌افزار

  تربیت مدرس

  پذیرفته شده ممتاز دوره دکتری

  صلاحیت مدرسی

  مهندسی كامپیوتر-نرم‌افزار

  تربیت مدرس

   


 •  

  نام­دانشگاه

  عنوان­درس­هایی­كه تدریس شده

  تاریـخ

  شروع

  پایان

  1

  دانشگاه تربیت مدرس

  مهندسی نرم افزار

  82

  84

  2

  دانشگاه تربیت مدرس

  سیستم عامل پیشرفته

  92

  92

  3

  دانشگاه تربیت مدرس

  مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر 

  93

  93

  4

  دانشگاه تربیت مدرس

  سیستم های مدیریت محتوا

  93

  93

  5

  دانشگاه تربیت مدرس

  آزمون و نگهداری نرم افزار

  سمینار کارشناسی ارشد

  93

  94

  6

  دانشگاه امین

  -       ارشد فناوری اطلاعات

  o  مهندسی نرم افزار پپشرفته

  o  مهندسی نیازمندی ها

  o  مدیریت توسعه نرم افزار

  o  ارزیابی سیستم های کامپیوتری

  o  سیستم های خبره و مهندسی دانش

  o  مدیریت توسعه نرم افزار

  o  معماری سازمانی

  o  مدیریت دانش

  o  سیستم های اطلاعات  مدیریت

  دروس کارشناسی  فناوری اطلاعات

  ساختمان داده و الگوریتم

  زبان تخصصی رایانه

  نظریه زبانها و ماشین ها

  تحلیل و طراحی ساخت یافته

  مهندسی نرم افزار

  شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

  مبانی کامپیوتر

  ...

  86

  تاکنون

  6

  دانشگاه پیام نور

  مهندسی نرم افزار پیشرفته

  90

  92

  7

  دانشگاه آزاد

  مهندسی نرم افزار پیشرفته و معماری نرم افزار و مدل سازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری و سیستم عامل پیشرفته

  91-92

  93

  8

  مجتمع آل طاها

  مهندسی نرم افزار پیشرفته، مهندسی نیازمندی ها ، معماری نرم افزار

  95

  98


 • الف - مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی و ISI:

  1.      Gholamreza Shahmohammadi, Saeed Jalili, 2009, Quantitative Evaluation of the Maintainability of Software Architecture Styles, Amirkabir Journal of Science and Research, Vol(2).

  2.      Gholamreza Shahmohammadi, Saeed Jalili, Seyed Mohammad Hossein Hasheminejad, 2010, “Identification of System Software Components Using Clustering Approach”, Journal of Object Technology (JOT), Volume 9, no. 6 (November), pp. 77-98.

  3.     شاه محمدی ، غلامرضا ، جلیلی، سعید، 1389، ارزیابی كمّی سبك‌های معماری نرم‌افزار از دید قابلیت اعتماد در نرم‌افزار‌های حساس به ایمنی، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم و مهندسی كامپیوتر، نشریه انجمن کامپیوتر ایران، شماره 3.

  4.     شاه محمدی، غلامرضا، عنایتی، علی، محمدی، یوسف، 1389، بررسی نقش فناوری اطلاعات در بهبود آموزش دانشگاه علوم انتظامی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت انتظامی، سال پنجم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲ .

  5.     شاه محمدی ، غلامرضا ، جلیلی، سعید، ، 1389، مدل تصمیم‌یار پارامتری چند معیاره برای انتخاب سبك‌ معماری سیستم‌های اطلاعاتی، 1390، فصلنامه علمی-پژوهشی انتظام اجتماعی، سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ .

  6.     رمضان زاده، سعید، شاه محمدی، غلامرضا، لک، بهزاد، 1391، انتخاب منطقه انتظامی برتر با استفاده از الگوریتمی ابتکاری برای تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت انتظامی، سال هفتم، شماره 3.

  7.     شاه محمدی، غلامرضا، شکری پور، سعید، جهانشیری، جواد، 1392، بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت مناسب سامانه های اطلاعاتی ناجا و تدوین الگو، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت انتظامی، سال هشتم، شماره 2.

  8.     شاه محمدی، غلامرضا، تاهو، منصور، 1393، تبیین شیوه های جرایم سایبری و  پیشگیری از آن مبتنی بر فناوری اطلاعات، فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی.

  9.     شاه محمدی، غلامرضا ، رجبی، علی محمد، قره قزلو، مجید، 1392، طراحی سیستم خبره برای انتخاب تجهیزات زیرساخت شبکه های رایانه ای ناجا، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع در نیروی انتظامی.

  10.  شاه محمدی، غلامرضا ، 1394، نقش سامانه رخدادهای انتظامی در پیشگیری از جرم،  فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت انتظامی، سال دهم، شماره 3.

  11.  شاه محمدی، غلامرضا؛ اکباتانی، سمیه؛ 1394، پیشگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات از آسیب های فضای مجازی،  پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، بهار 1394 - شماره 29 

  12.  شاه محمدی، غلامرضا؛، 1394، ارزیابی چارچوب های معماری سازمانی و انتخاب چارچوب برتر برای معاونت فاوا ناجا، مدیریت منابع در نیروی انتظامی،  بهار 1394، سال سوم - شماره 1.

  13.  کمالی زاده، سلمان؛ شاه محمدی، غلامرضا؛ 1395، ارزیابی روش های شناسایی وب سایت فیشینگ، پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، سال یازدهم - شماره 1، بهار.

  14.  عطاآبادی، محمد صادقی ،  شاه محمدی، 1396، مدلی برای بهبود كیفیت خدمات در دفاتر خدمات الكترونیك انتظامی شهر اصفهان با استفاده از مدل كانو، فصلنامه علمی پژوهشی  مدیریت منابع در نیروی انتظام، بهار 1396 دوره  5 , شماره  1 .

  15.   Seyed Hossein Hashemi, Gholam Reza Shahmohammadi, Mohammad Shayesteh, 2015 ,Detection System Software Components Using A Hybrid Algorithm, ANDRIAS Journal, ISSN: 0721-6513 2015; Volume 40(2); Pp. 57-63.

  16.   Mohammad Ahmadzadeh, Gholam Reza Shahmohammadi, Mohammad Shayesteh, 2015, Identification of software systems components using a Self-Organizing Map competitive artificial neural network based on Cohesion and Coupling, ANDRIAS Journal, 40 (3), 60-71.

  17.   Marjan Soltani, Gholamreza Shahmohammadi, 2015, “Proposed Model for Privacy Preserving in Mobile Cloud Computing”, International Journal of Scientific Research in Computer Science and Engineering, Vol.3, Issue.6, pp.1-10, 

  18.   Hassan Javedan , Gholamreza Shahmohammadi, 2016, “Presenting a Method for Efficient Energy Consumption in Wireless Sensor Networks Using the Topology control and Fuzzy Systems”, International Journal of Computer Sciences and Engineering, Vol.4, Issue.2, pp.1-12.

  19.   Gholamreza Shahmohammadi, 2016 ,“Scenario-based Evaluation of Software Architecture Styles from the Security Viewpoint”, International Journal of Computer Sciences and Engineering, Vol.4, Issue.4, pp.95-101. 

  20.   G.R. Shahmohammadi, Kh.Mohammadi, 2016 ,“Key Management in Hierarchical Sensor Networks Using Improved Evolutionary Algorithm”, International Journal of Scientific Research in Network Security and Communication, Vol.4, Issue.2, pp.5-14. 

  21.   توکلی، فخرالدین؛ شاه محمدی، غلامرضا؛ 1397، تاثیر مدیریت فناوری اطلاعات در پی‌جویی جرائم سایبری، پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، تابستان 1397، سال سیزدهم - شماره 2.

  22.   شاه محمدی، غلامرضا ، عباسی، سعید، 1397، تعیین عوامل مؤثر در تصادفات درون شهری با استفاده از روش های داده کاوی (مورد مطالعه: شهر اصفهان)، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۱

  23.  افراخته، زهره؛ شاه‌محمدی، غلامرضا؛1397، رتبه بندی عوامل موثر بر آمادگی الکترونیکی در استقرار شهر الکترونیک، فصلنامة علمی- پژوهشی مدیزیت منابع در نیزوی انتظامی، سال ششم، شماره 2.

  24.  شاه محمدی، غلامرضا، علیشاهی، علی، 1397، آسیب شناسی نظارت الکترونیکی در مبارزه با قاچاق کالا، نشریه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، (پیاپی  52)، شماره4، زمستان.

  25. شاه محمدی، غلامرضا، 1397، انتخاب چهارچوب معماری سازمانی برای ناجا، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، دوره 3، شماره 8، تابستان.

  26.  شاه‌محمدی، غلامرضا؛ رجبی، مصطفی؛ 1397، تحلیل جرایم اخلاقی فضای سایبر با رویکرد داده کاوی، فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی، زمستان 1397 - شماره 81.

  27.  شاه‌محمدی، غلامرضا، امیری، آرش، 1398، تحلیل راهبردی تخلفات رانندگان با رویکرد داده کاوی، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، دوره 4، شماره 14،

  28.  محمدی برزگر، جعفر، بختیاری، لطفلی، محمدی مقدم، یوسف، شاه محمدی، غلامرضا، 1398، شناسایی ابعاد و مولفه های پیشگیری از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی، پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی

  29.  محمدی برزگر، جعفر، بختیاری، لطفلی، محمدی مقدم، یوسف، شاه محمدی، غلامرضا، 1399، بررسی وضعیت موجود و مطلوب پیشگیری از جرایم منافی عفت در فضای سایبر

  30.  G Shahmohammadi, S Rakhshade Tali, 2020, Improving micro-macro businesses on social networks using business intelligence solutions, International Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology.

  ب - مقالات چاپ شده در مجلات علمی ترویجی:

  1.     شاه محمدی، غلامرضا، 1389، رویكردی برای ارزیابی و رتبه بندی عملکرد کارکنان ناجا مبتنی بر روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره TOPSIS، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، شماره 16

  2.     شاه محمدی، غلامرضا، 1389، تخمین تلاش لازم برای ساخت سیستم اطلاعاتی با استفاده از شبكه عصبی RBF ، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، شماره 18.

  3.     لک، بهزاد، شاه محمدی، غلامرضا، رستگار، علی،  1390، بررسی نقش رادیو شناسه در بهبود مدیریت زنجیره تامین ناجا، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، شماره 20.

  4.     شکری پور، سعید، شاه محمدی، غلامرضا، جهانشیری ، جواد،  1390، اولویت گذاری عوامل موثر بر  مدیریت مناسب سامانه های اطلاعاتی ناجا ، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، شماره 21.

  5.     شاه محمدی، غلامرضا، اکباتانی ، سمیه،  1391، پرتال پلیس و نقش آن در ارتقاء ماموریت های پلیس، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، شماره 23.

  6.     رجبی، علی محمد، شاه محمدی، غلامرضا،  1391، مدلی برای به کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت دانش نیروی انتظامی، فصلنامه مدیریت برآموزش انتظامی، شماره 19.

  7.     پسندیده، اکرم، شاه محمدی، غلامرضا،  1392، ارزیابی عملکرد سامانه جامع نیروی انسانی ناجا با بکارگیری مدل تعدیل شده دلون و مک لین، فصلنامه منابع انسانی ناجا، شماره 34.

  8.     پسندیده، اکرم، شاه محمدی، غلامرضا،  1395، مدلی برای به کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت دانش نیروی انتظامی، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی ، شماره 55.


  6-کتابهای تالیف یا نظارت شده:

  ردیف

  عنوان­ كتاب

  نقش

  تاریـخ انتشار

   

  چاپ اول

   

  1

  ویراستار علمی کتاب راهنمای نرم افزار رسم کروکی

  تالیف

  1389

   

   

  2

  مولف کتاب پلیس الكترونیكی و نقش آن در پیشگیری

  تالیف

  1390

   

  مولف دوم

  3

  مولف کتاب کاربرد رایانه در مدیریت

  تالیف

  1392

   

  مولف اول

  4

  ناظر و ویراستار علمی کتاب شبکه های نسل آینده 

  تالیف

  1392

   

   

  5

  ناظر و ویراستار علمی کتاب نرم افزار های حوزه کشف جرایم

  تالیف

  1391

   

   

  6

  ناظر تالیف تهدیدهای فضای مجازی 

  تالیف

  1393

   

   

  7

  ناظر کتاب کاربرد فناوری اطلاعات در تدوین متون پژوهشی

  تالیف

  1393

   

   

  8

  مترجم دانشنامه 5 جلدی جرایم سایبر

  ترجمه

  1396

   

  در حال ویراستاری

  9

  ویراستار علمی کتاب کاربرد داده کاوی در ماموریت های پلیس

  تالیف

  1396

   

   

  10

  مترجم دانشنامه 5 جلدی جرایم سایبر

  ترجمه

  1397

   

  در فرایند چاپ

  11

  مولف کتاب کاربرد فناوری اطلاعات  در پیشگیری از آسیب های فضای مجازی

  تالیف

  1397

   

  در فرایند چاپ

  12

  مولف کتاب مهندسی نیازمندی ها

  تالیف

  1397

   

  در فرایند چاپ

  13

  مولف کتاب معماری نرم افزار

  تالیف

  1397

   

  در حال ویراستاری

  14

  مولف کتاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در رصد و پایش مرز

  تالیف

  1397

   

  در حال ویراستاری • ج - مقالات ارائه شده در همایشها و کنفرانسها:

  1.     جلیلی، سعید و شاه محمدی،  غلامرضا، 1379،  تخمین تلاش و هزینه مورد نیاز برای ساخت سیستم های شی گرا،  ششمین كنفرانس ملی سالانه انجمن كامپیوتر ایران، اصفهان.

  2.     جلیلی، سعید و شاه محمدی،  غلامرضا، 1380،  تاثیر خواسته های غیر وظیفه ای و عوامل محیطی بر تخمین هزینه ساخت سیستم های شی گرا،  هفتمین كنفرانس ملی سالانه انجمن كامپیوتر ایران، اصفهان.

  3.     جلیلی، سعید و شاه محمدی،  غلامرضا، 1380،  ارزیابی روش های تحلیل معماری نرم افزار،  هفتمین كنفرانس ملی سالانه انجمن كامپیوتر ایران، تهران.

  4.     جلیلی، سعید و شاه محمدی،  غلامرضا،  كمندی ، علی، 1384،  ارزیابی روش های تحلیل معماری نرم افزار،  دومین كنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، تهران.

  5.     جلیلی، سعید و شاه محمدی،  غلامرضا،  موقر، علی، 1384،  تحلیل نیازها (مواردكاربری) با استفاده از بررسی كننده مدل NuSMV ، دهمین كنفرانس ملی سالانه انجمن كامپیوتر ایران، تهران.

  6.     جلیلی، سعید و شاه محمدی،  غلامرضا،  1385،  انتخاب سبک معماری نرم‌افزار با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، یازدهمین كنفرانس ملی سالانه انجمن كامپیوتر ایران، تهران.

  7.     جلیلی، سعید و شاه محمدی،  غلامرضا،  1386،  ارزیابی كمّی سبك‌های معماری نرم‌افزار از دید قابلیت اعتماد با رویكرد مدل‌سازی دیاگرام بلوكی، سیزدهمین كنفرانس ملی سالانه انجمن كامپیوتر ایران، تهران.

  8.     شاه محمدی، غلامرضا، رفعتی، سید عزیز، 1386، كاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره در تصمیم سازی های نیروی انتظامی، دومین همایش ملی پلیس و فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایران، تهران. 

  9.     شاه محمدی، غلامرضا، 1386، داده كاوی و كاربرد آن در تشخیص جرائم، دومین همایش ملی پلیس و فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایران، تهران. 

  10.  جلیلی، سعید و شاه محمدی،  غلامرضا، هاشمی نژاد، محمد حسین، 1387،  ارزیابی کمّی سبک‌های معماری نرم‌‌افزار مبتنی بر سناریو از دید قابلیت نگهداری، سیزدهمین كنفرانس ملی سالانه انجمن كامپیوتر ایران، تهران.

  11.  جلیلی، سعید و شاه محمدی،  غلامرضا، هاشمی نژاد، محمد حسین، 1387،  مقایسه رویكردهای ارزیابی كمی معماری نرم افزار و ارائه مدلی جهت استفاده آنها در فرایند توسعه نرم افزار RUP ، چهاردهمین كنفرانس ملی انجمن كامپیوتر ایران، تهران.

  12.  بانکی، هدی ، بابامیر، سید مرتضی ، شاه محمدی، غلامرضا، 1392، روشی برای ارزیابی کمی صفت امنیت در سبک های معماری نرم افزار، پنجمین كنفرانس فناوری اطلاعات و دانش.

  13.  نصراله زاده، مجید،  ابراهیمی، سید علی رضوی ، شاه محمدی، غلامرضا، 1387، ارائه یک متد ارزیابی قابلیت استفاده جهت ترکیب بافرایند نرم افزار در محیط های توسعه مدل محور،  اولین كنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات، ایران.                      

  14.  سلطانی، مرجان،  شاه محمدی، غلامرضا، 1394، ارائه‌ی مدلی برای حفظ حریم خصوصی در رایانش ابری موبایل،  سومین کنفرانس بین المللی پژوهشی های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران، دانشگاه تربیت مدرس.

  15.  زهرا واشقانی فراهانی،  شاه محمدی، غلامرضا، 1394، بهبود کیفیت خدمات و قابلیت تحرک در شبکه های ناهمگن بی سیم با استفاده از پروتکل رزرو منبع موبایل،  اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران.

  16.   GR. Shahmohammadi, 2016, Reliability Evaluation of Software Architecture Styles,  Sixth International conference on Computer Science and Information Technology (CCSIT 2016).

  17.  افروخته، زهره، شاه محمدی، غلامرضا، 1395، اولویت بندی معیارهای تاثیرگذار بر آمادگی الکترونیکی سازمانها برای استقرار شهر الکترونیک (مطالعه موردی : شهرداری بیرجند)، اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی 1395.

  18.  افروخته، زهره، شاه محمدی، غلامرضا، 1395، ارزیابی معیارهای آمادگی الکترونیکی شهرداری بیرجند، چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی. 

  19.  امیری، آرش، شاه محمدی، غلامرضا، 1397، کاربرد داده کاوی سامانه صدور گواهینامه و ارتباط آن با سامانه اجرائیات، چهارمین همایش ملی ایمنی ترافیک، ایران، تهران.