اطلاعات گروه اساتید گروه علی اکبر قهرمانی کلوزان

نام و نام خانوادگی: علی اکبر قهرمانی کلوزان
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: مدیریت و حسابداری
آدرس پست الکترونیکی: alia.gh@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه: پنجشنبه
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات: هیات علمی دانشگاه ایوان کی
     

کارشناسی: معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/ سال 1373

کارشناسی ارشد:مدیریت/ دانشگاه تربیت مدرس/ سال 1384

دکتری: مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی/ دانشگاه علامه طباطبایی/ 1388