اطلاعات گروه اساتید گروه جواد عبادی

نام و نام خانوادگی: جواد عبادی
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: مدیریت و حسابداری
آدرس پست الکترونیکی: j.ebadi@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه: پنجشنبه
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات: هیات علمی دانشگاه ایوان کی
     

کارشناسی : دانشگاه علامه طباطبایی / رشته مدیریت بازرگانی / 79 الی 83
کارشناسی ارشد
: رشته مدیریت مالی / دانشگاه شهید بهشتی/ 83 الی 87
دکتری : رشته مدیریت مالی /دانشگاه علامه طباطبایی /ورودی87 الی 94

-  رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‎گذاری نیرو

مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان الماس- ادامه دارد

- مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری باهنر – دوسال

- مدیر عامل و عضو هیئت مدیرهشرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان– دو سال

- مدیر واحد اقتصادی و برنامه ریزی هلدینگ سرمایه گذاری تجلی سامانه – یک سال

- مدیر امور سرمایه گذاری هلدینگ دارویی سبحان (دومین هلدینگ بزرگ دارویی کشور) – دو سال

- مدیر واحد تحقیقات شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (کارگزار برتر اصل 44 قانون اساسی)- سه سال

- کارشناس ارشد و تحلیل گربازار سرمایه شرکت سرمایه گذاری سایپا- یک سال

کارشناس سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بهمن – یک سال

- عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی- در حال حاضر

- مشاور سرمایه گذاری شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین

- مشاور سرمایه گذاری و امور پذیرش شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد

- مشاور سرمایه گذاری و امورپرتفوی گردانی شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین

- مشاور مالی و اقتصادی شرکت شیمی درمانی سبحان – بزرگترین تولیدکننده داروهای ضد سرطان در خاورمیانه

مشاور مالی و اقتصادی شرکت مبین نت

- مشاور امور مالی و اقتصادی هلدینگ نصر مبین ایرانیان

- پذیرش و آماده سازی عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار (IPO) شرکت هایفولاد مبارکه اصفهان، ملی مس ایران، ایرالکو، مخابرات ایران، پالایش نفت اصفهان،پالایش نفت تبریز و ذوب آهن اصفهان.

- تهیه Plan  Business   شرکتهای مهندسی آب و خاک، پالایش نفت اصفهان ، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت بندر عباس، ذوب آهن اصفهان و سایر شرکتهای در شرف عرضه اولیه طبق اصل 44 قانون اساسی.

- تهیه گزارشات و طرح های توجیهی مالی و اقتصادی برای پروژ های دارویی (گروه دارویی البرز)، مخابرات وارتباطات (شرکت مبین نت)،  آب و فاضلاب استان خوزستان و ....

1-     "افزایش سرمایه وتاثیر آن بر بازدهی غیر عادی، بر اساس شواهدی از بورس اوراق بهادارتهران"  مجله علمی پژوهشی دانش مالی و تحلیل اوارق بهادار، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 45-62.

2-     "پیش بینی بازده بااستفاده از معیارهای مختلف ریسک، بر اساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"   علمی پژوهشی - فصلنامه مطالعات حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 28، بهار 1391.

3-     "بررسی عملکرد صندقهای سرمایه گذاری مشترک با رویکرد سنجش ثبات رفتار" مجله علمی پزوهشی-تحقیقات مالی دانشگاه تهران- شماره پذیرش مقاله : JFR-201506-1005977 تاریخ پذیرش : 11/06/1394

4-     "ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با رویکرد مهارت سنجی" فصلنامه علمی پژوهشی بورس اوراق بهادار- شماره پذیرش مقاله : 21/1111 تاریخ پذیرش : 17/06/1394

5-     "بررسی رفتار توده‎واردر صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار"   علمی پژوهشی - فصلنامه مطالعات حسابداریدانشگاه علامه طباطبایی، شماره 47، پاییز 1394.

انتشارات نوید مهر،1391، مولف :Philippe Cogneau

2-     ترجمه کتاب " فلسفه سرمایه‎گذاری" ، انتشارات سازمان اتکاء،1395 ، مولف اسوات داموداران.

3-     ترجمه کتاب "استانداردهای ارزیابی عملکرد GIPS "  انتشارات سازمان اتکاء، 1395، مولف موسسه CFA.