اطلاعات گروه اساتید گروه امیررضا خسروی

نام و نام خانوادگی: امیررضا خسروی
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: مدیریت و حسابداری
آدرس پست الکترونیکی: amirreza.kh@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه: پنجشنبه
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات: هیات علمی دانشگاه ایوان کی
     

دیپلم: ریاضی فیزیک / دبیرستان نمونه دولتی شهید حامدی شهرستان گرمی/ سال 1379

کارشناسی: مدیریت بازرگانی / دانشگاه علامه طباطبائی / دوره روزانه/ سال 1383

کارشناسی ارشد: مدیریت مالی/ دانشگاه تهران/ دوره روزانه/ سال1386 

دکتری: مدیریت مالی / دانشگاه تهران/ دوره روزانه / سال 1394

 تالیف کتاب نهادهای مالی با همکاری دکتر رضا راعی و دکتر رضا عیوضلو )چاپ شده در

انتشارات دانشگاه تهران).