(اطلاعیه ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد(روند انجام پایان نامه


دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جهت انجام پایان نامه خود می توانند از فایل پیوست کمک بگیرند.

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه تربیت بدنی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲