معافیت تحصیلی


به آگاهی می رساند کلیه دانشجویان مشمول ورودی های 951و942و941 تا تاریخ 1396/03/08 خود را به امور مشمولین (آقای میثم سعیدی) معرفی و ضمن همراه داشتن (1. یک قطعه عکس 2. کپی کارت ملی 3. کپی شناسنامه 4. کپی آخرین مدرک تحصیلی) نامه درخواست معافیت تحصیلی خود را جهت ارائه به دفتر پلیس 10شهرستان گرمسار دریافت کنند.


با توجه به اقدام نکردن جهت دریافت معافیت تحصیلی کارت ورود به جلسه دارای اعتبار نبوده و دانشجو  حق حضور در امتحانات پایان نیمسال را ندارند.

پیرو محدودیت های اعمال شده در بخشنامه جدید معافیت تحصیلی و همچنین تاکید بر تسریع در انجام امور معافیت خواهشمند است نسبت به پیگیری وانجام امور معافیت تحصیلی خود اهتمام فرمایید.


نوشته شده توسط امور دانشجویی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲