برگزاری دوره آموزشی نرم افزار Microsoft Word


جهت دریافت اطلاعات کامل به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://goo.gl/forms/DD4f2sMLv7Q8E2It1
@eyc_iegroup


پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰