کارگاه پیشگیری و مداخله در خودکشی


کارگاه پیشگیری و مداخله در خودکشی توسط استاد صالحی با همکاری مرکز مشاوره و کانون همیاران سلامت روان برگزار شده است

نوشته شده توسط کارشناس گروه روانشناسی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸