دوره آموزش مقدماتی ، شناسایی ، اندازه گیری و ارزیابی آلاینده های محیط کار


دوره آموزش مقدماتی ، شناسایی ، اندازه گیری و ارزیابی آلاینده های محیط کار در دانشگاه ایوانکی برگزار خواهد شد

نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱