گزارش تصویری از جلسه کمیته مداخله در بحران در رفتارخود آسیب رسان در محیط های دانشگاهی


اولین جلسه از کمیته مداخله در بحران در رفتار خودآسیب رسان در محیط های دانشگاهی با حضور آقای دکتر محمود ظریفیان یگانه معاونت فرهنگی،آقای رضا مرادی مدیر حراست،آقای دکتر حسین عالی مدیر امور دانشجویی،آقای رضایی مدیر روابط عمومی و خانم زالی مسئول مرکز مشاوره برگزار گردید.


پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه روانشناسی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰