دریافت جایزه بهترین مقاله شبیه‌سازی


جایزه بهترین مقاله شبیه‌سازی کنفرانس بین المللی IEOM2019 به مهدی باستان و پروفسور علی محمد احمدوند اعضا هیات علمی دانشگاه ایوان‌کی اهدا شد

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱