اطلاعات گروه هیات علمی و اساتید برجسته حسین اقبالی

نام و نام خانوادگی: حسین اقبالی
دانشکده: مهندسی صنایع
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
آدرس پست الکترونیکی: h.eghbali@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه: شنبه ،دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: بهینه سازی- منطق فازی و برنامه ریزی چند هدفه- روش های تصمیم گیری چند معیاره - سیستم های فازی
توضیحات: هیات علمی دانشگاه ایوان کی
     

ديپلم: رياضي و فيزيک - سال 1381    قائن- دبيرستان نمونه دولتي
کارشناسي: رياضي کاربردي- سال 1387 بيرجند- دانشگاه بيرجند
کارشناسي ارشد: رياضي گرايش کنترل و بهينه سازي- سال 1390    مشهد-  دانشگاه فردوسي مشهد 

1. کارشناس گروه علوم پايه دانشگاه ايوان کي به مدت 1 سال   
2. مدير کل آموزش دانشگاه ايوان کي از سال 1392 تا کنون 
3. مدير تحصيلات تکميلي دانشگاه ايوان کي از سال 1393 تا کنون
4. مسئول بسيج اساتيد دانشگاه ايوان کي از سال 1394 تا کنون
5. عضو مجمع بسيج اساتيد استان سمنان از سال 1393 تا کنون


الف) مقالات ژورنالي
1.  Eghbali H ,Eghbali M, and Vahidian K.(2012). Optimizing Human Diet Problem Based on Price and Taste Using Multi-Objective Fuzzy Linear Programming Approach. An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications.Vol.2,
No.2, pp.139-151.

2.  Hossein Eghbali, Elahe Abdoos, Sahar Ataee Ashtiani, Masoud Ahmadvand. (2015). Modeling the Optimal Diet Problem for Renal Patients with Fuzzy Analysis of Nutrients: International Journal of Management and Fuzzy Systems.Vol 1, No 1, pp 7-14.

3.  M.Ahmadvand, H. eghbali. (2016). Identify and Rank Risks in Underground Projects AHP Method -Application Examples: Tehran Metro Line 7, African Journal of Environmental Assessment and Management. Volume 21 Issue 5.

4.  H.eghbali, M.ahmadvand. (2016). Application of Multi-Objective Fuzzy linear Programming
Problem in Determines Optimal Diet for COPD Patients, African Journal of Environmental Assessment and Management. Volume 21 Issue 2.

5.  اقبالي حسين، اقبالي محمدعلي، وحيديان کاميادعلي،امين لو رضا.(1391) بهينه سازي رژيم غذايي افراد مبتلا به هپاتيت با رويکرد فازي، مجله تحقيق درعمليات وکاربردهاي آن، شماره 2(پياپي 33):20-1.

6.  اقبالي حسين، اقبالي محمدعلي، نوروزي عبدالرضا وشيوا حسين (1390). مدل سازي تغذيه بهينه براي بيماران مبتلا به ديابت نوع2 با استفاده از برنامه ريزي خطي.مجله ديابت وليپيد ايران. دوره 11(شماره 3)،291-282.

7.  علي محمد احمدوند، محمد علي اقبالي، محسن احمدوند، حسين اقبالي. (1394). ارائه الگوي جامع مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني در ناجا: فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي، 10(4)، 531-529.

8.  سيدمحسن اقبالي، حسين اقبالي. (1395). پيش بيني عملکرد شغلي بر مبناي هوش هيجاني و ويژگيهاي شخصيتي در سازمانهاي پليسي -نمونه پژوهي: نيروهاي يگان ويژة ثامن الائمة شهر مقدس مشهد: توسعه سازماني پليس،شماره 56، صص 142-125.

ب) مقالات کنفرانسي
1.  حسين اقبالي، پريسا معروفخاني، فاطمه پورمحمدي وفا، "روش ساخت اعدادفازي ازروي داده هاي قطعي مربوط به موادمغذي وکاربردآن دربهينه سازي رژيم غذايي" سيزدهمين کنفرانس سيستم هاي فازي ايران، 7-5 شهريور92، دانشگاه آزاد اسلامي قزوين.

2.  H.eghbali, M.ahmadvand, Optimal Diet modeling for Diabetics in fuzzy environment using multi-objective fuzzy linear programming, the 7th international conference of Iranian operation research society, may 14-15 2014-semnan university.

3.  حسين اقبالي، پريسا معروفخاني، آيداميري." کاربرد برنامه ريزي خطي فازي در ساخت الگوي غذايي بهينه براي
بيماران مبتلا به يبوست". هفتمين کنفرانس بين المللي انجمن تحقيق درعمليات ايراني، 25-24 ارديبهشت 93- دانشگاه سمنان.

4.  حسين اقبالي، محمدامين باسوتي. " رفع سوء تغذيه پروتئين-انرژي دربيماران مبتلا به ويروس HIV با استفاده از برنامه ريزي خطي چندهدفه فازي". اولين کنفرانس ملّي الگوريتم‌هاي فراابتکاري و کاربردهاي آن در علوم و مهندسي، 17-16 مرداد 1393، مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پرديسان – فريدونکنار.

5.  حسين اقبالي، تهمينه فغاني، بهنازسادات اردستاني. "بهينه سازي دريافت انرژي ومصرف چربي دربرنامه غذايي ورزشکاران با استفاده ازمدل برنامه ريزي خطي چند هدفه فازي" دومين همايش ملي مهندسي صنايع و مديريت پايدار © IESM’14، 23 و 24 مهرماه 1393 اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان.

6.  حسين اقبالي، تهمينه فغاني، زينب احساني. " انتخاب بهترين تأمين کننده با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP) نمونه کاربردي: دفترثبت اسناد و املاک"، دومين همايش ملي رياضيات و کاربرد آن در علوم مهندسي"، 24 و 25 ارديبهشت  1394  دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار.

7.  حسين اقبالي، مسعود احمدوند، مهدي محمدي، رضا قربانعلي پور. " زمان بندي و برنامه ريزي پروژه با استفاده از تکنيک هاي PERT و CPM با برنامه نويسي خطي"، چهارمين کنفرانس بين المللي عمران، دانشگاه شهيد بهشتي 7 تا 9 مهرماه 1395.

8.  حسين اقبالي، مسعود احمدوند ، سعيد تبريزي پيوندي، علي آدم پيرا. " استفاده از CBR  هاي فازي و رويکردهاي MODM در سبد پروژه در شرکت هاي ساختماني" ، چهارمين کنفرانس بين المللي عمران، دانشگاه شهيد بهشتي 7 تا 9 مهرماه 1395.

9.  مسعود احمدوند، حسين اقبالي. " گسترش مفهوم فرآيند تحليلي سلسله مراتبي فازي مبتني بر مديرت ريسک"، اولين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت" ، دانشگاه صنعتي شريف 1 و 2 مهرماه 1395.

10.  حسين اقبالي، مهدي مقدم، سپيده مهرابي. "طراحي مدل ارزيابي عملکرد کارمندان با استفاده از زوش تحليلي سلسله مراتبي" دومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها، 24 و 25 شهريور 1395 دانشگاه فردوسي مشهد.

11. حسين اقبالي، محسن احمدوند، رضا امين لو، " انتخاب تأمين کننده در زمينه ريسک زنجيره تأمين با استفاده از تاپسيس فازي"، دهمين کنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات، بابلسر 1396.

12. حسين اقبالي، مسعود احمدوند،محسن احمدوند، محسن عالي. " کاربرد مدل برنامه ريزي آرماني در بهينه سازي زمان و هزينه در مديريت پروژه"، دهمين کنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات، بابلسر 1396.

13. حسين اقبالي، محمدرضا سهامي راد، مهدي مرادي،" طراحي مدل انتخاب تامين کننده در زنجيره هاي تامين با استفاده از روش هاي در محيط فازي AHP و ANP  تصميم گيري" دهمين کنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات، بابلسر 1396.

استاد مشاور پايان نامه هاي کارشناسي ارشد به شرح زير:
1.  حل مسئله تخصيص قابليت اطمينان - مازاد با استفاده از الگوريتم تکاملي ترکيبي بر مبناي الگوريتم رقابت  استعماري و الگوريتم  ژنتيک – آزاده اندرخور رشته مهندسي صنايع
2.  ارزيابي، انتخاب و رتبه بندي تأمين کننده با تکنيک) FAHPمطالعه موردي شرکت هپکو(- مژده مفرح رشته مهندسي صنايع
3.  الگوريتمي نوين در چيدمان واحدهاي صنعتي با استفاده از مفهوم فاصله فازي- الهه عبدوس رشته مهندسي صنايع
4.  انتخاب مکان مناسب شعب بيمه با استفاده از تکنيک رتبه­بندي اعداد فازي- سحر عطايي آشتياني رشته مهندسي صنايع
5.  بهبود سيستم هاي دسته بندي فازي با استفاده از الگوريتم هاي فراابتکاري PSO) و (ICA با انطباق پارامتر پويا در محيط فازي- سمانه اصغري کنارسري رشته کامپيوتر- هوش مصنوعي
6.  طراحي مدل برنامه‌ريزي انتخاب مجري ( پيمانکار) پروژه‌هاي انبوه‌سازي ساختماني با استفاده از ANP-GP- عليرضا محمودزاده وزيري رشته مهندسي عمران – مديريت ساخت
7.  ارائه مدل ارزيابي روش هاي صنعتي سازي ساختمان هاي سبك مسكوني اداري با تمركز بر سازهاي سبک (LSF)حميدرضا شيخ سفلي- رشته مهندسي عمران-مديريت ساخت
8.طراحي مدل چند هدفه مکان يابي دکل هاي تلفن همراه مبتني بر قابليت اطمينان و پدافند غيرعامل- فاطمه مصفا رشته مهندسي صنايع

1. کتاب "مسائل برگزيده رياضي 1 با حل تشريحي" (چاپ سوم)
2. کتاب " محاسبات عددي" (چاپ سوم)
3. کتاب "آمار و احتمال مقدماتي " (چاپ اول)
4. جزوه درسي " رياضيات عالي مهندسي"

1. پژوهشگر برتر سال تحصيلي 92-91 دانشگاه ايوان کي 
2. کسب عنوان "استاد نمونه" دانشگاه ايوان کي- ارديبهشت 1392
3.پژوهشگر برتر سال تحصيلي 93-92دانشگاه ايوان کي 
4.کسب عنوان "استاد نمونه" دانشگاه ايوان کي- ارديبهشت 1393
5.پژوهشگر برتر سال تحصيلي 94-93دانشگاه ايوان کي
6.کسب عنوان "استاد نمونه" دانشگاه ايوان کي- ارديبهشت 1394
7.پژوهشگر برتر سال تحصيلي 95-94 دانشگاه ايوان کي
8. کسب عنوان "استاد نمونه" دانشگاه ايوان کي- ارديبهشت 1395
9.پژوهشگر برتر سال تحصيلي 96-95 دانشگاه ايوان کي
10. کسب عنوان "استاد نمونه" دانشگاه ايوان کي- ارديبهشت 1396
11.پژوهشگر برتر سال تحصيلي 97-96  دانشگاه ايوان کي
12. کسب عنوان "مولف برتر" کتاب 2 سالانه استان سمنان با تاليف کتاب "آمار و احتمال مقدماتي"