1. کسب مجوزهای لازم از وزارت علوم و سایر مراجع ذی‌صلاح به‌منظور تأسیس و راه‌اندازی دانشگاه.

2. تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی هیئت مؤسس.

3. تعیین آن عده از هیئت امنا که باید توسط هیئت مؤسس انتخاب و معرفی شوند )با رأی موافق حداقل نصف به‌علاوه یک کل اعضای هیئت مؤسس( و عزل هر یک از آنان (با رأی موافق حداقل دو سوم کل اعضای هیئت مؤسس).

4. ثبت دانشگاه در اداره ثبت اسناد پس از تصویب اساسنامه در شورای گسترش آموزش عالی و ابلاغ آن توسط وزارت.

5. فراهم آوردن مقدمات و امکانات لازم اعم از فضای کالبدی، تجهیزات و اعضای هیئت علمی برای شروع و ادامه فعالیت‌های دانشگاه.

6. پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیلات دانشگاه به هیئت امنا برای تصویب.

7. تنظیم بودجه سالیانه و تفضیلی دانشگاه و پیشنهاد آن به هیئت امنا برای تصویب.

8. نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه برای تحقق اهداف مذکور در ماده (1) این اساسنامه.

9. بررسی پیشنهاد هیئت امنا در مورد توسعه فعالیت‌های دانشگاه و در صورت تائید، ارائه آن به شورای گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی.

10. پیشنهاد اخذ تسهیلات بانکی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اخذ قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی و حقوقی به هیئت امنا برای تصویب.

11. پیشنهاد هرگونه تغییر در مواد اساسنامه دانشگاه به وزارت علوم برای تصویب.

12. ثبت تغییرات اساسنامه دانشگاه در اداره ثبت اسناد پس از تصویب تغییرات در شورای گسترش آموزش عالی و ابلاغ آن توسط وزارت علوم.

13. پیشنهاد انحلال دانشگاه (با رأی موافق حداقل نصف به‌علاوه یک کل اعضای هیئت مؤسس)به شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم.