1. تصویب آیین‌نامه داخلی هیئت امنا

2. پیشنهاد رئیس دانشگاه به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

3. تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات دانشگاه و آیین‌نامه‌های لازم بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه

4. بررسی و تصویب بودجه جاری، عمرانی و تحقیقاتی دانشگاه

5. پیشنهاد طرح‌های توسعه دانشگاه با هیئت مؤسس برای بررسی و طی مراحل قانونی

6. تعیین خزانه‌دار و حسابرس رسمی دانشگاه و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش حساب‌های دانشگاه نزد بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و حق برداشت از آن حساب‌ها رادارند.

7. تائید حساب‌ها و ترازنامه سالیانه دانشگاه با توجه به گزارش حسابرس دانشگاه و ارسال آن به هیئت مؤسس

8. کوشش برای جلب کمک‌های مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی

9. تصویب مقررات استخدامی کارکنان دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای آن در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط

10. تعیین میزان آموزانه، پژوهانه، نویسانه، ترجمانه و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات وزارت علوم

11. پیشنهاد توسعه یا انحلال رشته‌های آموزشی دانشگاه به هیئت مؤسس

12. تصویب آیین‌نامه تشکیل شورای دانشگاه

13. تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و شیوه‌نامه‌های اجرایی آن

14. پیشنهاد میزان شهریه دانشجویان و آیین‌نامه چگونگی دریافت آن به وزارت علوم برای تصویب

15. تصویب ظرفیت پذیرش دانشجو که رئیس دانشگاه برای هرسال و دوره تحصیلی پیشنهاد می‌دهد و ارسال آن به شورای گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی

16. تصویب اخذ تسهیلات بانکی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اخذ قرض‌الحسنه از اشخاص حقیقی و حقوقی بنا به پیشنهاد هیئت مؤسس

17. عزل رئیس دانشگاه

تبصره: هیئت امنا موظف است کلیه مصوبات و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم و سایر قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت کند.