1. آشنا به ضوابط و مقررات اداری و استخدامی کارکنان و اعضای هیئت علمی

2. ارتباط مستمر با مراکز مورد نیاز جهت انجام تحقیقات و گزینش کارکنان و اعضای هیئت علمی

3. پیگیری و انجام مکاتبات مربوط به گزینش علمی و عمومی اعضای هیئت علمی

4. همکاری با مدیریت اداری پرسنلی، هیئت اجرایی جذب، معاونت‌ها و روسای دانشکده‌ها جهت برآورد نیروی انسانی موردنیاز جهت استخدام کارکنان و هیئت علمی

5. تشکیل پرونده و ایجاد بانک اطلاعاتی از سوابق کارکنان واعضای هیئت علمی، ضوابط و مقررات اداری و استخدامی، کارکنان و اعضا هیئت علمی و به‌روزنگه‌داشتن آن‌ها

6. انجام اقدامات اداری و صدور به‌موقع احکام کارگزینی کارمندان و اعضا هیئت علمی

7. انجام کلیه مکاتبات و امور مربوط به بورسیه‌های علمی و تقاضای طرح خدمت سربازی ضمن هماهنگی با هیئت اجرایی جذب دانشگاه

8. بررسی آموزانه (حق‌التدریس) اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو

9. مکاتبه و ابلاغ آخرین تغییرات ماهیانه حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی به امور مالی و ذی‌حسابی دانشگاه

10. تهیه گزارش کارکرد کارکنان و اعضای هیئت علمی و ارائه نتایج به واحدهای ذی‌ربط دانشگاه

11. پیگیری موارد حضور، غیاب، مرخصی، استخدام، اخراج و ...کارکنان و اعضای هیئت علمی و ارائه به مراجع ذی‌صلاح

12. معرفی کارکنان به‌منظور شرکت در دوره‌های آموزشی برای افزایش سطح علمی و ارتقای مهارت‌های شغلی