برگزاری کارگاه یک روزه عکاسی


برگزاری کارگاه یک روزه عکاسی
با همت انجمن علمی دانشجویی معماری و شهر سازی  و با تدریس آقای مهندس عرفان پورنقیبی کارگاه عکاسی در روز چهارشنبه مورخ 1402/03/03 ساعت 9 برگزار گردید


نوشته شده توسط کارشناس گروه معماری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴