مراسم 3 اردیبهشت بزرگداشت شیخ بهائی و روز معمار


 مراسم  روز بزرگداشت شیخ بهائی و روز معمار در مرکز همایش های دانشگاه  ایوان‌کی با سخنرانی دکتر سیروس باور(دانشیار گروه معماری و شهرسازی)با همکاری معاونت .دانشجویی فرهنگی برگزار گردید
پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه معماری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳