بازدید علمی جمعی از دانشجویان گروه معماری از فرهنگسرای نیاوران همراه با استاد مریم کوره گرپیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه معماری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸