مسابقات تخصصی شاراکس با موضوع سازه برج لیوانی


موضوع: اولین مسابقه درون دانشگاهی برجلیوانی

در تاریخ 18اردیبهشت سال 97 اولین دوره مسابقات برج لیوانی به همت انجمن معماری و شهرسازیدانشگاه ایوان‌کی و معاونت پژوهش و فناوری در محل پردیس دانشگاه برگزار شد .

در ساعت 9 صبحروز هجدهم ، شرکت کنندگان مسابقه در قالب ده گروه و با حداکثر نفرات 5 نفر، ازرشته های مختلف دانشگاه  در محل مذکور برایبرگزاری مسابقه حضور به عمل آوردند .

قبل از شروعرسمی زمان مسابقه، 200 عدد لیوان و یک سطل خاک در اختیار هر گروه از دانشجویانقرار گرفت که لازمه کار هر تیم بود.

ساعت 10 صبحمسابقه هیجان انگیز برج لیوانی آغاز شد که وجود دانشجویان بسیار به عنوان تماشاگرو تشویقشان حاکی از جذابیت این مسابقه بود.


و درپایان زمان داوری سه تیم منتخب ، به عنوان تیم های برنده اعلام شدند و جوایزی به تیماول اهدا شد.


و اما...     

پس از40 دقیقه که زمان مقرر مسابقه بود، مسابقه به پایان رسید و توسط جمعی از اساتیدمعماری  و معاونت پژوهش و فناوری بافاکتورهای میزان خلاقیت به کار گرفته شده و ارتفاع و ... داوری شد.پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه معماری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱