بازدید دانشجویان رشته معماری و اسکیس از کاروانسرای شاه عباسی ایوانکی-استاد خانم مهندس کوره گر 1402/02/10


بازدید دانشجویان رشته معماری و اسکیس از کاروانسرای شاه عباسی ایوانکی-استاد خانم مهندس کوره گر 1402/02/10

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه معماری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲