دانشکده صنايع گروه صنايع اخبار و اطلاعیه


اطلاعيه شماره 1 در خصوص سرويس رفت و آمد دانشجويان در نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 .ترم 961

با توجه به برنامه‌ريزي نماينده دانشگاه مبني بر ارائه خدمات سرويس رفت و آمد دانشجويي از تهران به ايوان‌کي و بالعکس در نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 (ترم 961) توسط شرکت حمل و نقل سهيل سير البرز در اين رابطه لازم است کليه دانشجويان متقاضي خدمات نسبت به اخذ بليط با تخفيف 10 درصد اقدام نمايند. بديهي است دانشگاه درقبال دانشجويان فاقد بليط رفت و آمد (به‌صورت پيش‌خريد با تخفيف 10 درصد) هيچگونه مسئوليت و پاسخگويي نخواهد داشت.

جداول مربوط به مسيرهاي حرکت و هزينه رفت و آمد در فايل پيوست شده قابل مشاهده است.

 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط کارشناس گروه صنايع در تاریخ 1396/07/01