دانشکده صنايع گروه صنايع اخبار و اطلاعیه


اطلاعيه مهم حد نصاب آزمون هاي زبان قبل از آزمون جامع دکتري مهندسي صنايع

دانشجويان محترم رشته دکتري مهندسي صنايع
با سلام
جهت آگاهي از حد نصاب آزمون هاي زبان قبل از آزمون جامع به فايل پيوست مراجعه کنيد.
 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط کارشناس گروه صنايع در تاریخ 1397/02/03