اطلاعیه مهم حد نصاب آزمون های زبان قبل از آزمون جامع دکتری مهندسی صنایع


دانشجویان محترم رشته دکتری مهندسی صنایع
با سلام
جهت آگاهی از حد نصاب آزمون های زبان قبل از آزمون جامع به فایل پیوست مراجعه کنید.

پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹v/۰۲/۰۳