منو های مرتبطهمایش آشنایی دانشجویان ورودی 98


حضور دانشجویان محترم ورودی مهر 98 در یکی از سه روز 20، 21 و 22 آبان 98 الزامی است.

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳