منو های مرتبط


 
 
فراخوان پذيرش بدون آزمون در دوره دكتري تخصصي (Ph.D) دانشگاه ايوان کي براي سال تحصيلي 1402-1401

دانشگاه ايوان کيدر نظر دارد، در راستاي اجراي "آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مصوب جلسه مورخ27/3/93 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان"، آيين نامه شماره ...

ادامه مطلب...
12345678910...>>