دريافت جايزه بهترين مقاله شبيه‌سازي

جايزه بهترين مقاله شبيه‌سازي کنفرانس بين المللي IEOM2019 به مهدي باستان و پروفسور علي محمد احمدوند اعضا هيات علمي دانشگاه ايوان‌کي اهدا شد

ادامه مطلب...