منو های مرتبط


مجتمع مرکزي


بارگزاری شده توسط مسئول فناوري اطلاعات
آخرین به روز رسانی 1395/03/25

مجتمع مرکزی دانشگاه شامل بخش‌های اداری همچون آموزش، امور مالی، امور پژوهش و غیره می‌باشد. هم چنین کارگاه ها، آزمایشگاه ها، کتابخانه، سالن سمینار و اجتماعات، سایت های آموزشی و سالن غذاخوری در مجتمع مرکزی قرار دارند.